اطلاعیه شرکت در مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین

اطلاعیه شرکت در مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای برنامه های اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد اقدام به برگزار  مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین به شرح ذیل نماید: 

جهت اطلاعیه مسابقات کلیک کنید.

جهت دانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات کلیک کنید.

توجه : کلیه دانشجویان باید ابتدا فیلم های ورزشی خود را طبق آیین نامه برای شماره های ذکر شده در اطلاعیه بفرستند تا مدیریت تربیت بدنی  دانشگاه ضمن جمع بندی فایل ها آنها را برای انجمن های تخصصی ارسال نماید.