افتتاح زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی شهید اشرفی

افتتاح زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی شهید اشرفی


گزارش افتتاح زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی شهید اشرفی دانشگاه رازی

بدین وسیله در راستای برنامه های اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افتتاح پروژه های عمرانی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و بازگشایی دانشگاه ها، در روز چهارشنبه 1399/6/19 در ساعت 9:30 زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی شهید اشرفی با حضور ریاست محترم دانشگاه و مسئولین به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس با سازمان دانشجویان و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید.