نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند از جوانان چه می خواهید، خواهم گفت : تحصیل، تهذیب و ورزش (( مقام معظم رهبری ))

اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند از جوانان چه می خواهید، خواهم گفت:تحصیل، تهذیب و ورزش                   (( مقام معظم رهبری ))