اگر کسی از من بپرسد که از جوانان چه می خواهید خواهم گفت : تحصیل، تهذیب،ورزش (( مقام معظم رهبری)) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر کسی از من بپرسد که از جوانان چه می خواهید خواهم گفت : تحصیل، تهذیب،ورزش (( مقام معظم رهبری))