نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم ها


آیین نامه عمومی و فنی مسابقات جشنواره مجازی پاییزه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - آبان و آذر 1400

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - تابستان 1400

آیین نامه عمومی و فنی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی به صورت مجازی در خرداد ماه 1400 

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات همگانی مجازی دختران و پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - اردیبهشت و خرداد 1400

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات حرکت کوهنورد در قالب برنامه های جشنواره زمستانه - اسفند 1399

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات همگانی مجازی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به مناسبت دهه مبارک فجر - بهمن 1399

آیین نامه برگزاری مسابقات مجازی اسکواش  قهرمانی کشور - بهمن و اسفند 1399

آیین نامه برگزاری مسابقات مجازی ایروبیک قهرمانی کشور - بهمن و اسفند 1399

آیین نامه برگزاری مسابقات مجازی و آنلاین ورزش های همگانی در سال 99

آیین نامه عمومی  مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور  

آیین نامه کمیته انظنباطی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 

آیین نامه  فنی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 

آیین نامه مسابقات المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور - تابستان 1398

راهنمای کاربری سامانه سجاد برای دانشجویان 

آیین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی