برنامه زمانبندی فعالیت های دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبندی فعالیت های دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور

برنامه زمانبندی مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه 5 ورزش کشور در سال 1398

برگزاری مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه 5 ورزش کشور به میزبانی دانشگاه ایلام - بهمن 1397

برنامه زمانبندی مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور در سال 1396