نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه مسابقات ورزشی

برنامه مسابقات ورزشی


برنامه مسابقات ورزشی درون دانشگاهی - در سال 1399

برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی پاییزه - پاییز 1398

برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر در بهار 1398

برنامه مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر - اسفند 1397

برنامه مسابقات وزرشی درون دانشگاهی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی - مهر 1397

برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی - پاییز 1397