برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش - مهر و آبان 1400

برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش - مهر و آبان 1400


برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی  - مهر و آبان 1400

 

 

جهت دریافت فایل pdf اطلاعیه مسابقات اینجا کلیک کنید.                                    جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات در بخش دانشجویان اینجا کلیک کنید.