برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی مجازی - خرداد ماه سال 1400

برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی مجازی - خرداد ماه سال 1400


جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات اینجا کلیک کنید.