برگزاری جلسه با نمایندگان توسعه رشته های ورزشی دانشگاه های منطقه 5 کشور - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با نمایندگان توسعه رشته های ورزشی دانشگاه های منطقه 5 کشور

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/12/8  از ساعت 9 تا 11 صبح  جلسه توجیهی شرح وظایف و هماهنگی با نمایندگان انجمن های ورزشی منطقه 5 ورزش کشور و از ساعت 11 تا 12 کارگاه مربوط به مدیریت اعزام تیم های ورزشی در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی  و دبیر منطقه 5 ورزش کشور جناب آقای دکترعباسیان ضمن خیر مقدم به نمایندگان انجمن های ورزشی ، به بیان شرح وظایف انجمن های ورزشی منطقه 5 و همچنین ارائه راهکارهایی برای توسعه رشته های ورزشی در دانشگاه های منطقه 5 پرداختند. 

 

در پایان هر کدام از نمایندگان انجمن های ورزشی پیشنهادات خود را جهت توسعه همگانی رشته های ورزشی تحت نظارت خود در دانشگاه های منطقه 5 ورزش کشور ارائه نمودند. 

 

در ادامه  از ساعت 10 تا 12  کارگاهی با موضوع  مدیریت اعزام تیم های ورزشی به مسابقات با مدرسی دکتر عباسیان برگزار گردید.