برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین - یادواره شهید سردار سلیمانی - دی ماه سال 1400

برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین - یادواره شهید سردار سلیمانی - دی ماه سال 1400


آیین نامه مسابقات شطرنج یادواره شهید سردار سلیمانی