برگزاری مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - تابستان 1400

برگزاری مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - تابستان 1400


 

جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات اینجا کلیک کنید.