برگزاری مسابقات مجازی تنیس روی میز قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مو سسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

برگزاری مسابقات مجازی تنیس روی میز قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مو سسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیردانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات مجازی تنیس روی میز