برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور در رشته های آمادگی جسمانی، والیبال ، فوتسال - تابستان 1400

برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور در رشته های آمادگی جسمانی، والیبال ، فوتسال - تابستان 1400


جهت دریافت آیین نامه مسابقات والیبال اینجا کلیک کنید.            جهت دریافت پوستر مسابقات والیبال اینجا کلیک کنید

 

 جهت دریافت آیین نامه مسابقات فوتسال اینجا کلیک کنید.        جهت دریافت پوستر مسابقات فوتسال اینجا کلیک کنید.

 

جهت دریافت آیین نامه مسابقات آمادگی جسمانی اینجا کلیک کنید.        جهت دریافت پوستر مسابقات آمادگی جسمانی اینجا کلیک کنید.