برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت روز دانشجو ( 16 آذر )

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت روز دانشجو ( 16 آذر )


مسابقات مجازی ویژه کلیه دانشجویان دانشگاه رازی   مسابقات حضوری ویژه دانشجویان مستقر در سراهای دانشجویی

 

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات