برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی به صورت مجازی

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی به صورت مجازی


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه های گرامیداشت هفته تربیت بدنی و همچنین روز جهانی ورزش وبا توجه به فراگیر شدن بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه وبا عنایت به اهمیت حفظ سلامت دانشجویان محترم ، اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی مختلف به صورت مجازی نمود. که در پایان نتایج زیر با حضور حداکثری دانشجویان حاصل گردید :

                      شطرنج آنلاین (خواهران):

مقام اول : خانم پریسا جعفری قمشه)علم اطلاعات)

مقام دوم : خانم فاطمه شاطر آبادی)علم اطلاعات)

مقام سوم : خانم صدف امیری (عمران)

 طناب زنی (خواهران)

مقام اول : نگین محمدی (تربیت بدنی)

مقام دوم : مرضیه کشاورز (تربیت بدنی)

 دراز ونشست (خواهران)

مقام اول: نگین محمدی (تربیت بدنی )

مقام دوم : مریم نیکخواه (تربیت بدنی)

مقام سوم : مرضیه کشاورز (تربیت بدنی)

 لی لی روی یک پا (برادران)

مقام اول : سیدامیر پانزبان (دامپزشکی)

مفام دوم : مجید رستگاری (ادبیات عرب)

مقام سوم : مبین زارعی (تربیت بدنی)

 شبیه پله (برادران)

مقام اول : سیدامیر پانزبان (دامپزشکی)

مقام دوم : مجید رستگاری (ادبیات عرب )

مقام سوم : مبین زارعی (تربیت بدنی)

 ورزش و محیط زیست (برادران)

مقام اول : مهدی طاهری گراوند (حقوق)

مقام دوم : مجید رستگاری (ادبیات عرب )

مقام سوم : امید آئینی (ادبیات عرب )

 حرکت پروانه (برادران)

مقام اول : ابوالفضل مرادی (مشاوره)

مقام دوم : امیر موقوفه ای (عمران)

مقام سوم : مهدی طاهری (حقوق)