برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای تقویم ورزشی سالانه خود  به صورت سازمان یافته اقدام به فعالیت های مختلف  ورزشی

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی و هفته تربیت بدنی با هدف ایجاد فرصت به منظور حضور حداکثری دانشجویان  و کارکنان و اعضای هیات علمی

در فعالیت های ورزشی نمود.

 

این فعالیت ها  از تاریخ 97/7/19بعد از برنامه ریزی و اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه  بر اساس گزارشات ذیل برگزار گردید .

1-     برگزاری مسابقات ورزشی در بخش دانشجویان ( 9 رشته ورزشی در بخش دانشجویان پسر 8 رشته ورزشی در بخش دانشجویان دختر )

2-    برگزاری مسابقات ورزشی در بخش کارکنان و اعضای هیات علمی ( 5 رشته ورزشی در بخش آقایان 4 رشته ورزشی در بخش خانم ها )

3-    ارزیابی ترکیبات بدن، تست فشار خون  و ارائه مشاوره های ورزشی رایگان جهت دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی از تاریخ 97/7/28تا  97/8/2  به مدت یک هفته ) 

 

جدول 1. مسابقات ورزشی در بخش دانشجویان

دانشجویان پسر

دانشجویان دختر

ردیف

رشته های برگزاری

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

تعداد شرکت کننده

ردیف

رشته های برگزاری

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

تعداد 

شرکت کننده

1

 

طناب کشی

28/7/97

خوابگاه شهید اشرفی

6تیم

( 30 نفر )

1

طناب زنی

28/7/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

37  نفر

2

29/7/97

خوابگاه شهید مطهری

5 تیم

( 25 نفر )

2

پرتاب پنالتی بسکتبال

29/7/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

43 نفر

3

همایش پیاده روی

30/7/97

پردیس دانشگاه رازی

50 نفر

3

پرتاب و دریافت فریزبی

30/7/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

22 نفر

4

 

فوتبال دستی

1/8/97

خوابگاه شهید اشرفی

20 تیم

 (40 نفر )

4

بولینگ

1/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

36 نفر

5

2/8/97

سالن چند منظوره پردیس کشاورزی

10 تیم

(20 نفر )

5

چرخ تانک

2/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

33 نفر

6

آمادگی جسمانی

2/8/97

سالن ورزشی شماره 3 مدیریت تربیت بدنی

30 نفر

6

همایش پردیس نوردی

19/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

25 نفر

7

همایش پردیس نوردی

19/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

30 نفر

7

مهارت فردی

(درازو نشست )

24/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

25 نفر

8

مهارت فردی

(درازو نشست )

23/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

30 نفر

8

مهارت فردی ( پرتاب اوت)

22/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

27 نفر

9

مهارت فردی

( پرتاب اوت)

22/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

23 نفر

 

 

جدول 2. مسابقات ورزشی در بخش کارکنان و اعضای هیات علمی

کارکنان و اعضای هیات علمی آقا

کارکنان و اعضای هیات علمی آقا

ردیف

رشته های برگزاری

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

تعداد

شرکت کننده

ردیف

رشته های برگزاری

زمان برگزاری

مکان برگزاری

تعداد

شرکت کننده

1

دارت

28/7/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

35 نفر

1

پرتاب فریزبی

30/7/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

2

پرتاب مدیسن بال

30/7/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

30 نفر

2

بولینگ

2/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

3

شوت فوتسال

2/8/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

0

3

چرخ تانک

7/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

4

آمادگی جسمانی

21/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

27 نفر

4

آمادگی جسمانی

28/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

20 نفر

5

فوتسال

30/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

5 تیم

( 25 نفر)

 

 

گزارش تصویری مسابقات