برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی

 


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی  در راستای اجرای تقویم ورزشی سالانه خود  اقدام به فعالیت های مختلف ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش دانشگاهی و هفته تربیت بدنی با هدف ایجاد روحیه سالم و ارتقاء سطح سلامتی  کارکنان و اعضای هیات علمی نمود.

این فعالیت ها  در سطح دانشگاه  بر اساس گزارشات ذیل برگزار گردید .

2-    برگزاری مسابقات ورزشی در بخش کارکنان و اعضای هیات علمی ( 5 رشته ورزشی در بخش آقایان 4 رشته ورزشی در بخش خانم ها )

3-    ارزیابی ترکیبات بدن، تست فشار خون  و ارائه مشاوره های ورزشی رایگان جهت دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی از تاریخ 28/7/97 تا 2/8/97 به مدت یک هفته )

جدول 2. مسابقات ورزشی در بخش کارکنان و اعضای هیات علمی

کارکنان و اعضای هیات علمی آقا

کارکنان و اعضای هیات علمی آقا

ردیف

رشته های برگزاری

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

تعداد

شرکت کننده

ردیف

رشته های برگزاری

زمان برگزاری

مکان برگزاری

تعداد

شرکت کننده

1

دارت

28/7/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

35 نفر

1

پرتاب فریزبی

30/7/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

2

پرتاب مدیسن بال

30/7/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

30 نفر

2

بولینگ

2/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

3

شوت فوتسال

2/8/97

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

0

3

چرخ تانک

7/8/97

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

10 نفر

4

آمادگی جسمانی

21/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

27 نفر

4

آمادگی جسمانی

28/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

20 نفر

5

فوتسال

30/7/97

پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

5 تیم

( 25 نفر)