برگزاری مسابقات کشوری ووشو در بخش تالو به صورت مجازی

برگزاری مسابقات کشوری ووشو در بخش تالو به صورت مجازی


علاقمندان  ضمن مطالعه فرم های پیوستی می توانند برای ثبت نام  تا تاریخ 23 آبان ماه سال 1399 اقدام نمایند .

دانشجویان می بایست بعد از ثبت نام در سایت مربوطه  نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی ، شماره تماس خود را به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اعلام نمایند.

تماس با مدیریت تربیت بدنی :08334283269 

آیین نامه شرکت در مسابقات