نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری های دوره های مربیگری

برگزاری های دوره های مربیگری


برگزاری کلاس های مربیگری، داوری و کارگاه های آموزشی در سال 1399

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه سجاد و توسعه ورزش همگانی به میزبانی دانشگاه رازی - دی ماه 1398

برگزاری جلسه توجیهی و کارگاه مدیریت اعزام تیم های ورزشی - تیر1398

 برگزاری مربیگری درجه 3 والیبال آقایان - بهمن 1397 

برگزاری کارگاه تغذیه سالم - آذر 1396