برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر