نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همکاری دوجانبه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی وفدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران

تفاهم نامه همکاری دوجانبه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی وفدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران


 

در راستای احیاء و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های ورزشی در میان دانشجویان دانشگاه رازی به ویژه ورزش های پهلوانی و زورخانه ای تفاهم نامه همکاری میان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی  و فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران  به امضاء رسید .

در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی و به منظور توسعه رشته های ورزشی و با توجه به بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد در دانشگاه رازی و میزان علاقمندی قشر فرهیخته دانشگاهی به ورزش های زورخانه ای تفاهم نامه همکاری میان دکتر عباسیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی و آقای جوهری رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منعقد گردید.

به دلیل نقش ویژه انجام فعالیت های ورزشی در شادابی ، نشاط و سلامت روح و جسم دانشجویان به عنوان نسل جوان و آینده ساز این تفاهم نامه منعقد و قطعا نقشی تاثیر گذار در رشد و توسعه هر چه بیشتر ورزش های همگانی در دانشگاه ها خواهد شد. در این تفاهم نامه به توسعه ارائه خدمات کمی و کیفی و ایجاد هماهنگی آموزش عالی با بخش های مختلف ورزش های زور خانه ای در راستای تحول ، تعمیم و بروز کردن فعالیت های ورزشی با استفاده از همه ظرفیت ها در راستای اجرایی کردن ورزش های زورخانه ای در دانشگاه تاکید شده است .