جشنواره ورزشی مجازی پاییزه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - آبان و آذر 1400

جشنواره ورزشی مجازی پاییزه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - آبان و آذر 1400


 جهت دانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات جشنواره پاییزه اینجا کلیک کنید.