جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 5 سراسر کشور به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار گردید: - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 5 سراسر کشور به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار گردید:

در روز سه شنبه 1397/09/13 جلسه ای با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 5 کشور به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی با موضوع هم اندیشی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی دبیر خانه منطقه 5 برگزار گردید. 

در این جلسه آقای دکتر عباسیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی و دبیر منطقه 5 ورزش کشور ضمن خوش آمد گویی خدمت مدیران تربیت بدنی سایر دانشگاه ها به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته دبیر خانه  واعلام برنامه های آتی  پرداختند . 

دبیر منطقه 5 ورزش دانشگاه های کشور توسعه همگانی رشته های ورزشی را یکی از برنامه های دبیر خانه و دانشگاه های تابعه دانستد و افزودند که برای ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها توسعه همگانی رشته های ورزشی و فراهم کردن امکانات ورزشی لازم و هم چنین برگزاری رشته های ورزشی نو و جذاب و مورد استقبال که موجب جذب حداکثری دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی می شود، ضرورت دارد. 

و در پایان مدیران تربیت بدنی سایر دانشگاه ها  ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته توسط  دانشگاه مربوطه ،  پیشنهاداتی را در خصوص برگزاری هر چه بهتر مسابقات منطقه در بخش دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی ارائه نمودند.