جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه

 

در راستای توسعه ورزش دانشگاهی  و تعامل  هر چه بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه در روز یکشنبه مورخ 1397/11/7 جلسه ای با حضور مدیران تربیت بدنی  دانشگاه های صنعتی کرمانشاه، علوم پزشکی کرمانشاه، پیام نور واحد کرمانشاه، جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه و رازی در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در خصوص موارد ذیل تشکیل گردید .

1- بحث و تبادل نظر در خصوص انتخابات رییس هیات ورزش های دانشگاهی استان و اعضای مجمع حاضر در جلسه ، در قالب برنامه های هیات ورزش های دانشگاهی استان کرمانشاه 

2- بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت ها و برنامه های آتی ورزش دانشگاه های استان کرمانشاه در قالب برنامه های دبیرخانه منطقه 5 ورزش کشور 

3- بحث و تبادل نظر در خصوص مسابقات ورزشی ، کارگاه ها و کلاس های آموزشی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه در قالب برنامه های دبیر خانه منطقه 5 ورزش دانشگاه های کشور 

 

 

در ابتدای این جلسه مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی جناب آقای دکتر عباسیان ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ،رئوس کلی برنامه ها و دستور کار جلسه را مطرح نمودند. 

 

 

سپس جناب آقای دکتر عباسی سرپرست هیات ورزش های دانشگاهی استان  کرمانشاه ضمن ارائه برنامه های فدراسیون ورزش های دانشگاهی  در خصوص ایجاد ساختار و استفاده از پتانسیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان پیشنهاداتی را مطرح نمودند. دکتر عباسی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت های هیات ورزش های دانشگاهی استان کرمانشاه پرداختند . 

در این جلسه با هماهنگی مدیران دانشگاه ها تاریخ  ۲۴ بهمن ۹۷ به عنوان تاریخ پیشنهادی جهت انتخابات هیات ورزش های دانشگاهی استان و انتخاب رئیس دوره بعد هیات تعیین گردید. 

 

 

در ادامه جلسه مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی دکتر عباسیان تعامل  هر چه بیشتردانشگاه های استان با یکدیگر را از ضروریات پیشرفت و توسعه ورزش دانشگاهی دانستند. 

در پایان مدیران تربیت بدنی دانشگاه های استان کرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه های مربوطه پیشنهادات و راهکارهایی را در خصوص تعامل و همکاری بیشتر جهت توسعه ورزش دانشگاهی استان کرمانشاه بیان نمودند.