حضور مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی در جلسه با شهردار کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی در جلسه با شهردار کرمانشاه

جلسه مسئولین و مدیران ورزش استان با شهردار کرمانشاه 

در روز چهار شنبه مورخ  1397/10/26 جلسه هم اندیشی در خصوص پیشرفت و توسعه امر ورزش در سطح استان با حضور شهردار کرمانشاه جناب آقای دکتر طلوعی و تعدادی از مسئولین ورزش استان برگزار گردید.

در این جلسه مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی نیز حضور داشتند . 

مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی جناب آقای دکتر عباسیان دستیابی به سلامت جسمی، روحی و اجتماعی اقشار جامعه بخصوص مردم شریف استان کرمانشاه را از ضروریات دانستند و بیان نمودند که یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف توسعه و پیشرفت ورزش در سطح  استان می باشد .