نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت کاروان های ورزشی دانشگاه رازی در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

شرکت کاروان های ورزشی دانشگاه رازی در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور


چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در بخش دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه الزهرا و در بخش دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از 26 تیر ماه تا 8 مرداد ماه سال 1398  با حضور نزدیک به 140 دانشگاه از 31 استان برگزار گردید.

با توجه به هدف برگزاری مسابقات المپیاد ورزش های همگانی سراسر کشور از جمله اهمیت و ضرورت ایجاد شورونشاط و شادابی در بین اقشار دانشگاهی و نیز توجه به امر ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشجویان دختر و پسر و هم چنین با هدف شمول و کلیت همه دانشجویان در مسائل ورزشی لذا به همین منظور و در راستای پیشبرد این اهداف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی با برنامه ریزی مدون و سازمان یافته اقدام به اعزام کاروان های ورزشی در بخش دانشجویان دختر به تعداد 41 نفر در 8رشته ورزشی ( دارت، فریزبی، طناب زنی، هندپلو، بسکتبال سه نفره، فوتبال گل کوچک، والیبال چهار نفره،هفت سنگ)  و در بخش پسران به تعداد 35 نفر و در 7 رشته ورزشی (فریزبی، طناب زنی، هندپلو، بسکتبال سه نفره، فوتبال گل کوچک، آمادگی جسمانی،هفت سنگ) نمود . در این رقابت ها دانشگاه رازی با اعزام 76 نفر یکی از دانشگاه هایی بودند که بیشترین مشارکت از نظر تعداد ورزشکاران و تیم های اعزامی داشتند.که این موضوع مورد تقدیر از طرف مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم  و مسئولین اجرایی مسابقات قرار گرفت . 

کاروان های ورزشی دانشگاه رازی با توجه انجام رقابت های خوب و پر تلاش توانستند در بیشتر رشته های ورزشی در بین 10 دانشگاه برتر سراسر کشور قرار گیرند . 

نتایج :

در بخش دانشجویان دختر : تیم هندپلو مقام سوم ، تیم طناب زنی مقام چهارم انفرادی و ششم تیمی ، تیم فوتبال گل کوچک مقام چهارم، تیم دارت مقام پنجم، تیم بسکتبال سه نفره مقام نهم، 

در بخش دانشجویان پسر : تیم هندپلو مقام سوم، تیم فریزبی مقام ششم، تیم بسکتبال سه نفره مقام هفتم، تیم هفت سنگ مقام هفتم 

جهت مشاهده گزارش تصوری مسابقات فوق اینجا کلیک کنید.