طرح رایگان مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح رایگان مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و با توجه به اهمیت حفظ سلامت و تندرستی در بین کلیه دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار می نماید:

1-  تست های مربوط به ارزیابی ترکیبات بدن توسط دستگاه بادی کامپوزیشن

-      (تشخیص اضافه وزن ، میزان درصد چربی بدنی ، میزان درصد عضلات بدن ، میزان آب ، مواد معدنی و پروتئین بدن)

2-تست فشار خون

3-  ارائه برنامه و مشاوره ورزشی

علاقمندان می توانند پس از اخذ نوبت( از تاریخ 14/7/97 تا 25/7/97) بر اساس برنامه ذیل جهت انجام تست های مربوطه  به مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.

روز شنبه ( 28/7/97 )  و یکشنبه ( 29/7/97 ) دانشجویان دختر و کارکنان و اعضای هیات علمی خانم – ساعت مراجعه:  از 8 صبح تا 17

روز دوشنبه ( 30/7/97 ) و سه شنبه ( 1//8/97 ) دانشجویان پسر و کارکنان و اعضای هیات علمی آقا – ساعت مراجعه :  از 8 صبح تا 17