مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار می نماید: مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار می نماید: مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی


  برنامه زمانبدنی مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر 

برنامه زمانبندی مسابقات ورزشی مجازی و آنلاین کارکنان و اعضای هیات علمی 

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات در بخش آقایان

آیین نامه عمومی و فنی مسابقات در بخش بانوان