مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزاری می نماید :

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزاری می نماید :


مسابقات ورزشی به صورت مجازی در رشته های ورزشی دارت و درازونشست در بخش آقایان (کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی) 

جهت دریافت پوستر به صورت pdf اینجا کلیک کنید.