نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند از جوانان چه می خواهید، خواهم گفت : تحصیل، تهذیب و ورزش           (( مقام معظم رهبری ))