مسابقات استانی کارکنان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات استانی کارکنان

گزارش برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه پنج کشور و استان کرمانشاه - آذر 1397

برگزاری همایش پیاده روری کارکنان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه  - بهمن 1397