مسابقات قهرمانی مجازی تنیس روی میز و تکوتندو(پومسه) در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموش عالی سراسر کشور

مسابقات قهرمانی مجازی تنیس روی میز و تکوتندو(پومسه) در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموش عالی سراسر کشور


 جهت دریافت آیین نامه مسابقات تکواندو اینجا کلیک کنید .               جهت دریافت پوستر مسابقات تکواندو اینجا کلیک کنید.

 

جهت دریافت آیین نامه مسابقات تنیس روی میز اینجا کلیک کنید.