مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان - تابستان 1400

مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان - تابستان 1400


جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات اینجا کلیک کنید.