نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل استخر

معرفی پرسنل استخر


پرسنل استخر دانشگاه رازی 

نام و نام خانوادگی سمت
بابک صفدری  مدیر استخر دانشگاه رازی
مهدی عزیزی مسئول پذیرش در بخش آقایان