معرفی پرسنل استخر - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل استخر

پرسنل استخر دانشگاه رازی 

نام و نام خانوادگی سمت
فرشید نجفی  مدیر استخر دانشگاه رازی
مهدی عزیزی مسئول پذیرش در بخش آقایان