نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشات برگزاری مسابقات

گزارشات برگزاری مسابقات


گزارش پایانی مسابقات ورزشی مجازی به مناسبت هفته تربیت بدنی - مهر ماه 1399

مسابقات ورزشی در نیمسال دوم 99-98 

گزارش برگزاری مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی، روز دانشجو و جشنواره پاییزه در نیمسال اول 99-98 

گزارش برگزاری مسابقات ورزشی بهاره - اردیبهشت و خرداد 1398

گزارش برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته خوابگاه ها - اردیبهشت 1398

گزارش برگزاری مسابقات ورزشی جشنواره زمستانه  درون دانشگاهی اسفند 1397 

گزارش برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی - پاییز 1397

گزارش مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز جهانی ورزش دانشگاهی- مهر 1397