اخبار

مسابقات قهرمانی مجازی تنیس روی میز و تکوتندو(پومسه) در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموش عالی سراسر کشور
مسابقات قهرمانی مجازی تنیس روی میز و تکوتندو(پومسه) در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموش عالی سراسر کشور
جهت دریافت آیین نامه مسابقات تکواندو اینجا کلیک کنید . جهت دریافت پوستر مسابقات تکواندو اینجا کلیک کنید. جهت دریافت آیین نامه مسابقات تنیس روی میز اینجا کلیک...
برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور در رشته های آمادگی جسمانی، والیبال ، فوتسال - تابستان 1400
برگزاری مسابقات مجازی قهرمانی کشور در رشته های آمادگی جسمانی، والیبال ، فوتسال - تابستان 1400
جهت دریافت آیین نامه مسابقات والیبال اینجا کلیک کنید. جهت دریافت پوستر مسابقات والیبال اینجا کلیک کنید جهت دریافت آیین نامه مسابقات فوتسال اینجا کلیک کنید. ...
برگزاری مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - تابستان 1400
برگزاری مسابقات قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور - تابستان 1400
جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات اینجا کلیک کنید.

دستاوردها

رویدادها

همایش ها و گرد همایی ها

آموزش(کارگاه ها و دوره ها)