گزارش پایانی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر ( جشنواره بهاره )

گزارش پایانی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر ( جشنواره بهاره )


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه سالانه خود و با توجه به فراگیر شدن بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه وبا عنایت به اهمیت حفظ سلامت  و افزایش شور و نشاط هر چه بیشتر دانشجویان ، اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه در 8 رشته ورزشی به صورت مجازی نمود. که در پایان نتایج زیر با حضور حداکثری دانشجویان حاصل گردید :

جهت دریافت نتایج مسابقات دانشجویان دختر اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت نتایج مسابقات دانشجویان پسر اینجا کلیک کنید.