341

ارتباط با مدیریت تربیت بدنی

ارتباط با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی 

آدرس : کرمانشاه ، طاق بستان ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه رازی ، حوزه معاونت دانشجویی ، مدیریت تربیت بدنی 

شماره های تماس :

مدیر تربیت بدنی : 34283276-083

کارشناس ورزش در بخش آقایان : 34283269-083

کارشناس ورزش در بخش بانوان : 34283273-083

فاکس : 34283273-083


شناسه : 913577