280

معرفی پرسنل استخر

پرسنل استخر دانشگاه رازی 

نام و نام خانوادگی سمت
بابک صفدری  مدیر استخر دانشگاه رازی
مهدی عزیزی مسئول پذیرش در بخش آقایان 

 


شناسه : 913253