دانشگاه رازی٬ اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اخبار 

بیشتر

اطلاعیه ها

گالری تصاویر

رویداد ها و کارگاه های آموزشی

12
Octubre 2020

کسب عنوان قهرمانی تیم کاراته دانشجویان دختر در مسابقات منطقه ای

766

12
Octubre 2020

کسب عنوان قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان دختر در مسابقات منطقه ای

753

12
Octubre 2020

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم دو و میدانی دانشجویان دختر در مسابقات منطقه ای

633

12
Octubre 2020

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم بدمینتون دانشجویان دختر در مسابقات منطقه ای

647

12
Octubre 2020

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم بدمینتون دانشجویان پسر در مسابقات منطقه ای

759

12
Octubre 2020

گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه

598

همایش ها

لینک های مفید

-