اخبار و انتصابات

شرکت کاروان های ورزشی دانشگاه رازی در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
شرکت کاروان های ورزشی دانشگاه رازی در مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در بخش دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه الزهرا و در بخش دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از 26 تیر ماه تا 8 مرداد ماه سال 1398 با حضور نزدیک به 140...
جلسه توجیهی و بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان دختر اعزامی به مسابقات المپیاد ورزش های همگانی سراسر کشور
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار نمود:
جلسه توجیهی و بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان دختر اعزامی به مسابقات المپیاد ورزش های همگانی سراسر کشور
در راستای اعزام کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه رازی به مسابقات المپیاد ورزش های همگانی سراسر کشور جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 با موضوع بیان شرح وظایف مربیان، سرپرستان و بازیکنان تیم های اعزامی و هم چنین مراسم بدرقه کاروان ورزشی در محل...
گزارش برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی برگزار نمود:
گزارش برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی
جهت دریافت گزارش مسابقات اینجا کلیک کنید.
فعالیت های مدیریت تربیت بدنی در قالب ویژه نامه
بهارانه ورزش رازی
فعالیت های مدیریت تربیت بدنی در قالب ویژه نامه
صفحه یک ویژه نامه صفحه دو ویژه نامه صفحه سه ویژه نامه صفحه چهار ویژه نامه
آرشیو خبرها