اخبار

جشنواره ورزشی مجازی پاییزه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - آبان و آذر 1400
جشنواره ورزشی مجازی پاییزه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - آبان و آذر 1400
جهت دانلود آیین نامه عمومی و فنی مسابقات جشنواره پاییزه اینجا کلیک کنید.
برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش - مهر و آبان 1400
برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش - مهر و آبان 1400
برنامه های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی - مهر و آبان 1400 جهت دریافت فایل pdf اطلاعیه مسابقات اینجا کلیک کنید. جهت دریافت آیین نامه عمومی و فنی مسابقات در بخش دانشجویان...
بازگشایی محدود فضاهای ورزشی روباز دانشگاه
بازگشایی محدود فضاهای ورزشی روباز دانشگاه

دستاوردها

رویدادها

همایش ها و گرد همایی ها