مسابقات المپیاد دانشجویان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات المپیاد دانشجویان

گزارش کلی چهارمین المپیاد ورزش های همگانی سراسر کشور -  1398

برنامه زمانبندی مسابقات المپیاد دانشجویان سراسر کشور - تابستان 1397

نتایج دانشجویان دختر و پسر در مسابقات المپیاد دانشجویان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه شیراز- تابستان 1397