نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش فعالیت های دبیرخانه

گزارش فعالیت های دبیرخانه


گزارش کلی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاه های منطقه 5 سراسر کشور 

برگزاری مسابقات والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور- بهمن 1397  به میزبانی دانشگاه ایلام 

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه  پنج کشور - آذر 1397