گزارش فعالیت های دبیرخانه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش فعالیت های دبیرخانه

برگزاری مسابقات والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور- بهمن 1397  به میزبانی دانشگاه ایلام 

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه  پنج کشور - آذر 1397